ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ASECO thường xuyên hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các công ty, nhà máy nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

 

TIN TỨC

HỖ TRỢ HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC

DIỄN ĐÀN PLC

HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM