TÊN KHÓA HỌC NGÀY HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ
Thiết kế lập trình giao diện HMI- K68 T4-T7 18h30-21h30 24/12/2019 11 buổi 1,599,000
Thiết kế Tủ Điện- K77 T2-T6 18h30-21h30 23/12/2019 12 buổi 1,599,000
Thiết kế giao diện điều khiển giám sát SCADA- K74 T3-T7 18h30-21h30 27/12/2019 12 buổi 1,599,000
Lập trình PLC S7-1200- K75 T3-T7 18h30-21h30 17/12/2019 12 buổi 1,599,000
Lập trình PLC S7-300- K78 T4-T6 18h30-21h30 28/12/2019 12 buổi 1,599,000
Lập trình PLC OMRON- K74 T3-T5 18h30-21h30 29/12/2019 11 buổi 1,599,000
Lập trình PLC – Mitsubishi- K75 T2-T6 18h30-21h30 26/12/2019 11 buổi 1,599,000
Khí nén – Thủy lực- K79 T3-T5 18h30-21h30 29/12/2019 11 buổi 1,599,000
Điện tử vi điều khiển- K76 T4-T7 18h30-21h30 21/12/2019 11 buổi 1,199,000
Cài đặt, vận hành biến tần- K72 CN 9h-18h00 25/12/2019 8 buổi 1,599,000
Lập Trình PLC S7 – 200- K80 T3-T6 18h30-21h30 30/12/2019 11 buổi 1,199,000