Tổng quan dự án

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH EBARA VIỆT NAM
  • Vị trí dự án:  Khu công nghiệp Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
  • Tên dự án: Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển cho lò nung thân bơm
  • Thời gian thực hiện: 06/2018