Tổng quan dự án

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ENKEI VIỆT NAM
  • Vị trí dự án: N-2, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Hà Nội
  • Tên dự án: Thiết kế, lắp đặt, nâng cấp tủ điều khiển Robot
  • Thời gian thực hiện: 03/2017