Tổng quan dự án

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GROWFEED MIỀN BẮC
  • Vị trí dự án: Thôn trung, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên
  • Tên dự án: Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn
  • Thời gian thực hiện: 09/2017