Tổng quan dự án

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG GIA NAM
  • Vị trí dự án: Cụm công nghiệp Dị Sử, thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên
  • Tên dự án: Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn
  • Thời gian thực hiện: 10/2016