* GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 - Khi tham gia khóa học tại trung tâm tự động hóa ASECO bạn biết được tổng quan về hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. Hiểu một cách tổng quát nhất về lậptrình PLC để có thể lập trình được thành thạo các bài toán ứng dụng trong công nghiệp bằng phần mềm của hãng. Bạn sẽ tham gia và tự tay đấu nối, lập trình và vận hành hệ thống điều khiển trong công nghiệp trên các mô hình thực tế. Giải quyết cho bạn những thắc mắc, những lỗi cơ bản của PLC trong hệ thống điều khiển trong công nghiệp.

* BẠN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC

- Học viêc có thể tiếp cận được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp

- Đấu nối thành thạo phần cứng của hệ thống dùng PLC.

- Sử dụng thành thạo được phần mềm PLC. Lập trình được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC CP1L OMRON...

- Học viên sau khóa học có thể tham gia thực hành ngoại khóa tại công ty trong tất cả các ngày trong tuần.

 - Tham gia các dự án lớn của công ty với các mức lương tương xứng.

* NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1

GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC CP1L OMRON

1.1 Giới thiệu chu trình nội dung khóa học.

1.2 Giới thiệu tự động hóa ứng dụng PLC trong công nghiệp

1.3 Giới thiệu OMRON và dòng PLC CP1L

1.4 .PLC CP1L có thể làm được gì?

1.5 Thành phần xây dựng PLC CP1L

1.6 Giới thiệu chu trình thực hiện một Project với PLC CP1L

1.7 Thực hành: Demo các ứng dụng trong quá trình học

PHẦN 2

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PLC PLC CP1L

2.1 Làm việc với phần mềm lập trình PLC CP1L

2.2 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình

2.3 Tìm hiểu các lệnh lập trình PLC CP1L

2.4 Tìm hiểu bộ nhớ, kiểu dữ liệu, khối chức năng

2.5 Lập trình LAD cho PLC CP1L

2.6 Thực hành: Lập trình vào ra dữ liệu điều khiển bật tắt đèn

2.7 Thực hành: Lập trình vào ra dữ liệu nhập nút bấm

PHẦN 3

LÝ THUYẾT VÀ LẬP TRÌNH CÁC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP CỦA PLC CP1L

1. Timers

2. Counter

3. PWM với Open loop control, Interrupt

4. HSC

5. Biến tần

6. Analog

7. HMI

Thực hành: Lập trình Timers

Thực hành: Lập trình Counter

Thực hành: Lập trình Counter/High Speed Counter

Thực hành: Lập trình PWM điều kiển đng cơ Servo, DC

Thực hành: Lập trình tương tác vào ra Analog - đo nhit độ, mức nước ( xử lý 2 loại tín hiệu 0-10V và 4-20mA)

Thực hành: Thực hành với biến tần

Thực hành: Thực hành với HMI

PHẦN 4

THỰC HIỆN PROJECT

1. Lập Project PLC CP1L thực tế.

2.Thực hiện PLC CP1L Project.

3. Kết thúc Project.

4. Lab 4-1: Thực hiện Project.

PHẦN 5

THI TỔNG KẾT VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

* THỜI GIAN & HỌC PHÍ

- Thời gian: 2 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

- Học phí 1.599.000 VNĐ/HV/Khóa

- Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học

* THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Công ty CP Tự động hóa ASECO- Trung tâm Tự động hóa ASECO

- ĐC: 6A/109 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tel: 0422 394 999/ HOTLINE: 0981 462 666

- Website: aseco.vn

- Mail: contact.aseco@gmail.com