* GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 - Khi tham gia khóa học tại trung tâm tự động hóa ASECO bạn sẽ biết tổng quan về hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. Hiểu một cách tổng quát nhất về PLC để có thể lập trình được thành thạo các bài toán ứng dụng trong công nghiệp bằng phần mềm STEP 7-Micro/WIN. Bạn sẽ tham gia và tự tay đấu nối, lập trình và vận hành hệ thống điều khiển trong công nghiệp trên các mô hình thực tế. Giải quyết cho bạn những thắc mắc, những lỗi cơ bản của PLC trong hệ thống điều khiển trong công nghiệp.

* BẠN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC

- Học viêc có thể tiếp cận được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp

- Đấu nối thành thạo phần cứng của hệ thống dùng PLC.

- Sử dụng thành thạo được phần mềm STEP 7 Micro/WIN. Lập trình được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC S7-200...

- Học viên sau khóa học có thể tham gia thực hành ngoại khóa tại công ty trong tất cả các ngày trong tuần.

 - Được tham gia các dự án thực tế của công ty với các mức lương tương xứng.

* ĐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 - Đối với sinh viên của tất cả các trường thuộc khối nghành kỹ thuật.

 - Kỹ sư đang vận hành tại các nhà máy muốn nâng cao trình đ để vận hành hệ thống

 - Đối với sinh viên mới ra trưng chưa đủ kiến thức để trang bị cho hành trang công việc mình sau này.

* NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1

Tổng quan về hệ thống điều khiển trong công nghiệp

- Cấu trúc về hệ thống điều khiển trong công nghiệp.

- Giới thiệu về các thiết bị cấp trường.

- Sơ lược về các họ PLC của Siemens.

- Cấu trúc phần cứng và cách đấu nối PLC S7-200 CPU 224 AC/DC/RLY.

- Giới thiệu về phần mềm lập trình Step7 Microwin.

- Ứng dụng PLC trong thực tế.

Phần 2

Giới thiệu về cấu trúc bộ nhớ lập trình PLC.

- Các kiểu dữ liệu sử dụng trong khi lập trình.

- Cấu trúc bộ nhớ PLC.

- Các ngôn ngữ lập trình và cấu trúc chương trình.

- Các phép toán ứng dụng trong khi lập trình.

Phần 3

Lập trình thực hành với Counter và Timer.

- Định nghĩa về Counter trong PLC S7-200.

- Sử dụng Counter trong khi lập trình.

- Định nghĩa về Timer trong PLC S7-200.

- Sử dụng Timer trong khi lập trình.

- Sử dụng thời gian thực với PLC S7-200.

- Bài tập thực hành về Couter, Timer và thời gian thực.

Phần 4

Phương pháp lập trình tuần tự.

- Giới thiệu về phương pháp lập trình tuần tự.

- Ứng dụng của phương pháp trong thực tế.

- Các bước sử dụng trong khi lập trình.

- Các bài tập ứng dụng sử dụng phương pháp lập trình tuần tự.

Phần 5

Lập trình với trạm phân phối sản phẩm.

- Giới thiệu về hệ thống và các Module có trong hệ thống phân phối sản phẩm.

- Quy đnh đu vào ra và đấu nối dây cho hệ thống.

- Phân tích yêu cầu công nghệ cho hệ thống.

- Viết chương trình cho hệ thống.

- Chạy thử nghiệm và kiểm tra.

Phần 6

Lập trình với trạm gia công và phân loại sản phẩm.

- Giới thiệu về hệ thống gia công và phân loại sản phẩm.

- Quy đnh đu vào ra và đấu nối dây cho hệ thống.

- Phân tích yêu cầu công nghệ cho hệ thống.

- Viết chương trình cho hệ thống.

- Chạy thử và kiểm tra lỗi

Phần 7

Phân tích và thiết kế cho bài toán đèn giao thông.

- Phân tích yêu cầu công nghệ cho bài toán.

- Phân tích tìm đi tượng và tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các đèn.

- Phân tích và lập trình cho một cột đèn giao thông.

- Thiết kế cho hệ thống đèn giao thông hoàn chỉnh.

Phần 8

Lập trình với HMI (TD200).

- Giới thiệu tổng quan về giao diện người máy trong công nghiệp.

- Giới thiệu về TD200.

- Giới thiệu về các tính năng của TD200.

- Lập trình với TD200 để hiển thị nhiệt đ môi trường và cảnh báo.

Phần 9

Thực hành với Module Analog.

- Giới thiệu chung về Module Analog.

- Nguyên lý hoạt động của thiết bị đo và Module Analog.

- Giới thiệu về Module Em235.

- Đấu nối căn chỉnh cho dải dữ liệu vào ra của Module EM235.

- Lập trình với Module Analog đ đo nhit đ môi trường.

Phần 10

Thực hành cài đặt và vận hành với biến tần

- Giới thiệu chung về biến tần.

- Nguyên lý hoạt động của biến tần.

- Đấu nối dây cho biến tần.

- Cài đặt và vận hành biến tần.

- Lập trình kết nối PLC, EM235, biến tần, đng cơ

* Thời gian & học phí

- Thời gian: 2 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

- Học phí: 1.199.000 VNĐ/HV/Khóa

- Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học

* Thông tin liên hệ

- Công ty CP Tự động hóa ASECO- Trung tâm Tự động hóa ASECO

- ĐC: 6A/109 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tel: 0422 394 999/ HOTLINE: 0981 462 666

- Website: aseco.vn

- Mail: contact.aseco@gmail.com