* GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 - PLC là viết tắt của tiếng Anh: Programmable Logic Controller là một bộ điều khiển logic lập trình đưc. PLC dùng để thay thế các mạch relay (rơ le) trong thực tế. PLC hoạt đng theo phương thức quét các trạng thái trên đầu ra và đầu vào. Khi có sự thay đổi ở đầu vào thì đầu ra sẽ thay đổi theo. Ngôn ngữ lập trình của PLC có thể là Ladder hay State Logic. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất ra PLC như Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi Electric, General Electric,Omron, Honeywell...

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 - Thành thạo lập trình với phần mềm STEP7.

 - Nắm được các kỹ thuật lập trình.

 - Lập trình cho phần cứng và mô phỏng bằng PLCSIM

 - Lập trình thành thạo các bộ TIMER.

 - Lập trình điều khiển đèn giao thông .

 - Lập trình thành thạo các bộ COUNTER.

 - Lập trình cho mô hình đếm sản phẩm.

 - Hiểu tổng quan các thiết bị đo, các thiết bị vào ra..tín hiệu ANALOG.

 - Sử dụng thành thạo các hàm thư viện.

 - Thu thập, xử lý tín hiệu ANALOG.

 - Sử dụng thành thạo PID mềm trong các bài toán điều khiển trong thực tế.

 - Sử dụng các hàm thời gian thực xây dựng các bài toán yêu cầu yêu cầu thời gian thực.

 - Được tham gia vào các dự án thực tế của công ty với mức lương tương xứng.

 - Thực hành miễn phí tất cả các ngày trong tuần với sự trợ giúp của đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.

* ĐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 - Đối với sinh viên của tất cả các trường thuộc khối nghành kỹ thuật.

 - Kỹ sư đang vận hành tại các nhà máy muốn nâng cao trình đ để vận hành hệ thống

 - Đối với sinh viên mới ra trưng chưa đủ kiến thức để trang bị cho hành trang công việc mình sau này.

* NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ LOGIC KHẢ TRÌNH S7-300

   - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PLC S7 300

   - Khái niệm chung PLC S7-300

   - Cách lắp đặt một trạm PLC S7-300

   - KHAI THÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM STEP 7

   - Cách tạo một Project

   - Làm việc với một trạm PLC

   - Các cấu trúc vào ra trong hệ thống

Phần 2

LẬP TRÌNH CHO S7-300 VÀ MÔ PHỎNG BẰNG PLCSIM

   - CẤU TRÚC PHẦN CỨNG PLC S7 300

     + Cấu trúc chung

     + Thanh ghi ACCU

   - CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ CÁC PHÉP TOÁN

     + Các kiểu dữ liệu

     + Các phép toán

   - KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

     + Vòng quét chương trình

     + Phương pháp lập trình

     + NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH STEP 7

     + Các ngôn ngữ lập trình

     + Lập trình ứng dụng các bài toán thực tế

   - GIỚI THIỆU CÁC MODULE VÀO/RA SỐ

     + Module vào số SM321

     + Module ra số SM322

   - PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PLCSIM

     + Khởi động phần mềm PLCSIM

     + Truy nhập các module

     + Tiến hành download chương trình xuống CPU

     + Tiến hành mô phỏng

Phần 3

SỬ DỤNG BỘ TIMER/COUNTER

   - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TIMER

     + Nguyên tắc hoạt động

     + Các loại Timer của S7-300

     + Timer S_PULSE

     + Timer S_PEXT

     + Timer S_ODT

     + Timer S_ODTS

     + Timer S_OFFDT

     + Bài tập ứng dụng bộ Timer

   - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG COUNTER

     + Giới thiệu về Counter

     + Bộ đếm tiến (S_CU

     + Bộ đếm lùi (S_CD

     + Bộ đếm lên (S_CUD

        Ví dụ: ứng dụng bộ counter

Phần 4

SỬ DỤNG MODULE ANALOG

   - Giới thiệu chung về module Analog

   - Nguyên lý chung của phép đo trong công nghiệp

   - Giới thiệu module Analog

   - Sử dụng hàm thư viện FC 105 và FC 106

   - Ứng dụng module Analog trong bài toán thực tế

   - Bài tập

Phần 5

SỬ DUNG MODULE PID VÀ THỜI GIAN THỰC

   - MODULE PID

     + Sử dụng bộ điều khiển PID

     + Module mềm FB41 “CONT_C

     + Sử dụng khối FB41 “CONT_C” trong phần mềm Step7

     + Ví dụ sử dụng bộ PID mềm “CONT_C

   - SỬ DỤNG HÀM THỜI GIAN THỰC

     + Giới thiệu các hàm thời gian thực

     + Ứng dụng hàm thời gian thực

Phần 6

TRUYỀN THÔNG PROFIBUS TRONG HỆ S7-300

   - GIỚI THIỆU CHUNG MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

     + Khái niệm

     + Đc điểm và ứng dụng của mạng PROFIBUS

    - CẤU HÌNH MẠNG PROFIBUS – DP

     + Cấu trúc ghép nối

     + Các thành phần trong mạng PROFIBUS-DP

     + Cấu hình phần cứng mạng PROFIBUS trong hệ S7

     + Chương trình giao tiếp mạng PROFIBUS

Phần 7

THI TỔNG KẾT VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

* THỜI GIAN & HỌC PHÍ

- Thời gian: 2 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

- Học phí: 1.599.000 VNĐ/HV/Khóa

- Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học

* THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Công ty CP Tự động hóa ASECO- Trung tâm Tự động hóa ASECO

- ĐC: 6A/109 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tel: 0422 394 999/ HOTLINE: 0981 462 666

- Website: aseco.vn

- Mail: contact.aseco@gmail.com