Cách mạng công nghiệp 4.0, năng suất không còn là mục tiêu duy nhất trong việc cạnh tranh giữa các hãng, mà thay vào đó là hiệu quả sản xuất. Để thực hiện điều này, thông tin, trạng thái thiết bị và thông số sản xuất theo thời gian thực được thu thập để nhà quản lý làm căn cứ ra quyết định tối ưu hóa dây chuyền, từ đó giảm thiểu chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Với phương thức quan sát thủ công, cách làm này có sự chậm trễ thời gian và độ chính xác thấp, nhà quản lý cũng không thể có được thông tin thời gian thực của dây chuyền để tối ưu lịch sản xuất và có các quyết định cải tiến kịp thời. Giải pháp giám sát máy qua hệ thống giám sát trung tâm giúp các nhà sản xuất dễ dàng tăng cường khả năng và hiệu năng quản lý, lắp đặt. Chức năng/ Lợi ích chính của Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu:
  • Hiện đại hoá nhà máy trong công việc giám sát và điều khiển thiết bị
  • Thu thập dữ liệu từ các thiết bị cảm biến, điều khiển hoặc chấp hành trong dây chuyền sản xuất
  • Truyền các tín hiệu thu thập được về một hoặc nhiều trạm xử lý
  • Hiển thị, lưu trữ các dữ liệu thu thập được phục vụ cho các yêu cầu như: phân tích, tổng hợp dữ liệu, đánh giá chất lượng, theo dõi số lượng, phát hiện sự cố, báo động, ra các quyết định xử lý và điều khiển tự động một cách kịp thời
  • Giám sát được mọi sự cố kỹ thuật nếu có, để qua đó có biện pháp xử lý kịp thời