* GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 - SCADA: được hiểu như là gii pháp điều khiển giám sát sử dụng công nghệ phần mềm chuyên dụng. Khác với các cấp dưới, việc thực hiện các chức năng ở cấp điều khiển giám sát thưng không đòi hỏi phương tiện, thiết bị phần cứng đặc biệt ngoài các máy tính thông thường(máy tính cá nhân, máy trạm, máy chủ,…). SCADA dùng phần mềm chuyên dụng của SIEMEN đó là WINCC. Nó cho phép thiết kế toàn bộ hệ thống trên giao diện hệ thống trên nền WINDOWS.

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 - Biết được tổng quan về hệ thống điều khiển trong công nghiệp.

 - Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho dây chuyền nhà máy thực tế.

 - Thực hành miễn phí tất cả các ngày trong tuần với sự giúp đỡ của đội ngũ kỹ sư chuyên sâu về kỹ thuật.

 - Được tham gia vào các dự án lớn của công ty với mức lương tương xứng.

* ĐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 - Đối với sinh viên của tất cả các trường thuộc khối nghành kỹ thuật.

 - Kỹ sư đang vận hành tại các nhà máy muốn nâng cao trình đ để vận hành hệ thống

 - Đối với sinh viên mới ra trưng chưa đủ kiến thức để trang bị cho hành trang công việc mình sau này.

* NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ SCADA

1.1 Giới thiệu tổng quan về SCADA

+ Giới thiệu chung về khái niệm SCADA

+  Các thành phần chức năng cơ bản của một hệ SCADA

+ Hệ thống giao diện người máy HMI(Human Machine Interface)

+ Công cụ phần mềm SCADA/HMI

1.2 Công cụ phần mềm Simatic WinCC

+  Khái quát chung

+ Cấu trúc và cách hoạt động của WinCC

+ Configuration Software

+ Runtime Software

+ Quá trình thực hiện

+ Hướng dẫn cài đặt WinCC

PHẦN 2

BẮT ĐẦU THỰC HÀNH VỚI WINCC

2.1 Tạo Project trong WinCC

+ Tạo một Project mới

2.2 Cài đặt Driver kết nối PLC

+  Cài đặt Driver kết nối

+ Định nghĩa các Tag

2.3 Tạo giao diện cho quá trình

2.4 Chạy Runtime và mô phỏng

+  Cài đặt tham số Runtime

+  Active Project

+  Sử dụng Simulator

2.5. Thực hành

+ Thực hành thiết kế hệ thống bơm nưc và đng cơ

+  Thực hành thiết kế hệ thống điều khiển băng chuyền

PHẦN 3

HIỂN THỊ THÔNG SỐ QUÁ TRÌNH

3.1 Khởi tạo cùng Tag Logging

+  Mở Tag Logging Editor

+  Cài đặt cho Timer

+  Tạo dữ liệu lưu trữ với Archieve Wizard

3.2 Vẽ đồ thị hiển thị thông số của quá trình sản xuất

3.3 Tạo bảng báo cáo

3.4 Cài đặt tham số khi chạy Runtime

PHẦN 4

CÁC TÍNH NĂNG PHỤ TRỢ CỦA WINCC

4.1 Cấu hình cho các cảnh báo

+  Mở ô nhập cảnh báo Alarm Logging

+  Bắt đu chương trình System Wizard

+  Thiết lập các đoạn thông báo

+  Thiết lập màu cho thông báo

+  Quan sát các giá trị giới hạn

+  Tạo Message Window trên màn hình soạn thảo

+  Thiết lập tham số Runtime

+  Chạy chương trình

4.2 Lập báo cáo và in ấn báo cáo

+  Đưa ra bản báo cáo cảnh báo tuần tự

+  In một bản báo cáo việc nhập trong thời gian chạy

4.3. Client / Server

+  Hệ thống Client / Server

+  Tạo Multi User Project

+  Kết nối một Client

+  Thiết lập tham số Runtime cho Client

+  Mở project bên máy khách(Client)

+  Sự khác nhau về những hình ảnh khởi tạo trên máy chủ và khách

PHẦN 5

KẾT HỢP WIN CC VỚI PLC S7-200 VÀ 300

5.1 Kết nối wincc và plc s7-200

+ Thiết kế hệ thống đóng mở cửa tự động nhà kho.

+ Thiết kế dây chuyền đếm sản phẩm.

5.2 Kết nối wincc và plc s7-300

+  Thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền rót nhớt.

+ Thiết kế hệ thống bãi đậu xe tự động.

PHẦN 6

ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÔ HÌNH MỨC

6.1 Phân tích hệ SCADA điều khiển giám sát mô hình mức

6.2 Vận hành độc lập mô hình mức

6.3 Tạo Project WinCC và cài đặt Driver kết nối

6.4 Đưa ra ý tưởng thiết kế phần giao diện một cách tổng quan

PHẦN 7

THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ LẬP TRÌNH

7.1 Thiết kế giao diện cho màn hình vận hành chính

7.2 Thiết kế giao diện cho màn hình giao diện Hệ thống bình mức

PHẦN 8

HOÀN THIỆN GIAO DIỆN SCADA

8.1 Thiết kế chức năng lưu trữ dữ liệu với Tag Logging

8.2 Tạo chức năng cảnh báo cho hệ thống Alarm Logging

PHẦN 9

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỰC TẾ

9.1 Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát  công nghệ xử lý than bùn

+ Phân tích yêu cầu công nghệ

+ Thiết kế hệ thống trên Win CC và lập trình với STEP 7 MICRO/ WIN

+ Vận hành và chạy thử hệ thống trên mô hình

9.2 Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát 1 trạm FMS

+ Phân tích yêu cầu công nghệ bài toán

+ Thiết kế hệ thống trên Win CC và lập trình với STEP 7 MICRO/ WIN

+ Vận hành và chạy thử hệ thống trên mô hình

9.3 Thiết kế hệ thống điều khiển hệ PLC, Biến Tần, Đng Cơ

+ Phân tích yêu cầu công nghệ bài toán

+ Thiết kế hệ thống trên Win CC và lập trình với STEP 7 MICRO/ WIN

+ Vận hành và chạy thử hệ thống trên mô hình.

PHẦN 10

THI TỔNG KẾT VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

* THỜI GIAN & HỌC PHÍ

- Thời gian: 2 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

- Học phí: 1.599.000 VNĐ/HV/Khóa

- Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học

* THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Công ty CP Tự động hóa ASECO- Trung tâm Tự động hóa ASECO

- ĐC: Số 52C, ngõ 232 Trần Điền, phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

- Tel: 0422 394 999/ HOTLINE: 0981 462 666

- Website: aseco.vn

- Mail: contact.aseco@gmail.com