GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 - HMI ( Human Machine Interface): là giao diện giữa người và máy. Là thiết bị xử lý dữ liệu, hiện thị quá trình đ người vận hành có thể điều khiển các quá trình của hệ thống trong nhà máy xí nghiệp.

 - Trung tâm đào tạo tự động hóa ASECO sẽ cung cấp cho bạn kiến thức tổng quan về lập trình giao diện HMI để học viên có thể trang bị kiến thức một cách đy đủ nhất trong hành trang công việc của mình trong tương lai.

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 - Kết nối được màn hình HMI với các thiết bị công nghiệp trong mạng truyền thông công nghiệp.

 - Hiểu được nguyên tắc tạo một project cho một hệ thống.

 - Thiết kế và lập trình thành thạo trên HMI.

 - Thực hành miễn phí tại công ty với trang thiết bị đy đ và đội ngũ kỹ sư đầy kinh nghiệm và kiến thức.

 - Tham gia các dự án thực tế của công ty với các mức lương tương xứng.

ĐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 - Đối với sinh viên của tất cả các trường thuộc khối nghành kỹ thuật.

 - Kỹ sư đang vận hành tại các nhà máy muốn nâng cao trình đ để vận hành hệ thống

 - Đối với sinh viên mới ra trưng chưa đủ kiến thức để trang bị cho hành trang công việc mình sau này.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1

ỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

   1.1 Step 7 Microwin TD200

   1.2 Protool Pro/winCC Flexible OP73, OP77, TP170, TP177, TP270, PC

   1.3 Tạo mới chương trình, download chương trình

   1.4 Tạo và in ấn tài liệu tham khảo

Phần 2

KHAI BÁO CÁC BIẾN SỬ DỤNG GIAO TIẾP VỚI PLC

   2.1 Các hàm xử lý số liệu (Scale, Limit, Multiplexing…)

   2.2 Các kiểu số liệu hiển thị

Phần 3

MÀN HÌNH SCREES

   3.1 Các hàm chuyển màn hình bằng phím nhấn

   3.2 Các hàm chuyển màn hình từ PLC

   3.3 Hiển thị đồ họa các ảnh bitmap lên màn hình

   3.4 Vẽ đồ thị

Phần 4

 CẢNH BÁO VÀ SỰ KIỆN

   4.1 Cảnh báo và lưu các cảnh báo vào bộ nhớ màn hình

   4.2 Xác nhận có cảnh báo ACK

   4.3 Ttor chức và lưu lại các sự kiện

   4.4 Xem các cảnh báo và sự kiện trên màn hình

   4.5 Các hàm xử lý cảnh báo và sự kiện

Phần 5

CÔNG THỨC (RECIPES)

   5.1 Tạo công thức

   5.2 Lưu công thức

   5.3 Các hàm xử lý công thức

Phần 6

CÁC HÀM HỆ THỐNG (PLC JOBS)

   6.1 Chuyển màn hình từ PLC

   6.2 Khai báo các vùng trao đổi Data giữa PLC và màn hình

   6.3 Giao tiếp màn hình với máy in nối tiếp

Phần 7

LẬP PROJECT VÀ THỰC THI PROJECT

   1. Lập Project

   2. Thực hiện Project

   3. Kết thúc Project

   4. Lab 4-1: Thực hiện Project

   5. Hoàn thiện Project

        Phần 8

THI TỔNG KẾT VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

THỜI GIAN & HỌC PHÍ

- Thời gian: 2 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

- Học phí: 1.599.000 VNĐ/HV/Khóa

- Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Công ty CP Tự động hóa ASECO- Trung tâm Tự động hóa ASECO

- ĐC: Số 52C, ngõ 232 Trần Điền, phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

- Tel: 0422 394 999/ HOTLINE: 0981 462 666

- Website: aseco.vn

- Mail: contact.aseco@gmail.com