Scada cho hệ thống giám sát, quản lý năng lượng có chức năng:

  • Lưu trữ dữ liệu để phục vụ việc theo dõi, phân tích, tính toán năng lượng tiêu thụ của từng lộ trong từng khoảng thời gian và lập các báo cáo mức tiêu thụ năng lượng theo ngày/tuần/tháng;
  • Phát hiện và cảnh báo các sự cố, tự động chuyển đổi nguồn khi có sự cố, tự động sa thải một số tải khi bị quá tải theo thứ tự ưu tiên của các tải;
  • Hệ thống PMS có khả năng tự động xác định sắp xếp, điều chỉnh mức năng lượng một cách hợp lý, hiệu quả nhằm quản lý sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường.