Scada cho nhà máy xử lý nước, quan trắc - Thu thập dữ liệu các thông số đo đạc liên tục từ thiết bị; - Theo dõi trực quan các trạng thái thiết bị với dữ liệu thời gian thực và hiển thị qua màn hình HMJ, màn hình LCD,...; - Lưu trữ dữ liệu hệ thống tự động hóa; - Xuất báo cáo file *.txt; - Kết nối máy tính tại phòng điều khiển của trạm để giám sát tại chỗ; - Truyền dữ liệu về trung tâm giám sát điều khiển từ xa qua Internet